Palvelujamme parantaaksemme käytämme omia ja kolmansien osapuolien evästeitä, jotka analysoivat miten sivustoamme käytetään. Jos jatkat sivustolla asetuksia muuttamatta, katsomme, että hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja evästeistä ja asetusten muuttamisesta "Käyttöehdoissa".

HYVÄKSY
Kanariansaaret – Elämän leveysasteilla

OIKEUDELLISTA TIETOA

 1. 1. SIVUSTON HALTIJA
 2. 2. SIVUSTO JA VASTUUVAPAUS: SISÄLTÖ JA PÄÄSY
  1. 2.1. Sivuston sisältö
   1. 2.1.1. Sivuston sisältämät tiedot
   2. 2.1.2. Sivuston palvelut ja tuotteet
   3. 2.1.3. Linkit ulkopuolisiin sivustoihin
  2. 2.2. Sivustolle pääsy
   1. 2.2.1. Käyttäjät
   2. 2.2.2. Sivustolle pääsy -palvelu
 3. 3. TEKIJÄN- JA TEOLLISOIKEUDET
  1. 3.1. Sivuston ja sen osien tekijän- ja teollisoikeudet
  2. 3.2. Sivuston kautta käytettävissä olevan Kanariansaaret kohteena mainosmateriaalin tekijänoikeudet
  3. 3.3. Sivuston ulkopuolisten muiden sisältöjen tekijänoikeudet
 4. 4. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
  1. 4.1. Tieto- ja yksityisyydensuoja
   1. 4.1.1. Lokilomakkeet
   2. 4.1.2. Muita lomakkeita
  2. 4.2. Tietosuoja: Evästeet
  3. 4.3. Salasanojen tietosuoja
 5. 5. TUOMIOPIIRI

1. SIVUSTON HALTIJA.

www.maailmanparasilmasto.com on Kanariansaarten matkailun edistämisen virallinen web-sivusto, jonka omistaa ja jota hoitaa Kanarian itsehallintoalueen hallituksen matkailun varaministeriön alainen julkisen pääoman omaava kauppayhtiö PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (jäljempänä PROMOTUR), jonka kotipaikan osoite on calle Víctor Hugo, nº 60, C.P. 35006 Las Palmas de Gran Canaria ja verotunnus on C.I.F. A-35845593. Se on rekisteröity Las Palmasin kaupparekisteriin, arkille 141, osaan 1758, sivulle GC-34913 (jäljempänä sivusto).

Samoin lukuisat PROMOTUR in omistamat verkkotunnukset ohjautuvat sivustolle, ja ne ovat siksi näiden oikeudellisten tietojen ehtojen alaisia.

2. SIVUSTO JA VASTUUVAPAUS: SISÄLTÖ JA PÄÄSY.

2.1. Sivuston sisältö.

Sivusto www.maailmanparasilmasto.com sisältää Kanariansaarten matkailun edistämiseen liittyviä suoraan PROMOTURin tai kolmansien tahojen (oikeus- tai luonnollisten henkilöiden) (jäljempänä kolmannet) tarjoamia maksuttomia ja maksullisia tietoja sekä palveluita. Sivuston ja sen sisällön käyttö merkitsee, että käyttäjä hyväksyy täysin kaikki näiden oikeudellisten tietojen sisältämät ehdot ja siksi, mikäli käyttäjä ei niitä hyväksy, hänen on pidättäydyttävä sen käyttämisestä. Vastuu sivuston sisällöstä rajautuu:

2.1.1. Sivuston sisältämät tiedot.

Sivustolla olevat tiedot Kanariansaarista kohteena voivat olla suoraan PROMOTURin tarjoamia tai välillisesti kolmansien välittämiä. PROMOTURin pyrkii tarjoamaan sivuston kautta objektiivista tietoa, joka on peräisin virallisista ja julkisesti tiedossa olevista lähteistä sekä mainos- ja markkinointityön tuloksena syntyneestä aineistosta, ja sen tarkoituksena on Kanariansaarten matkailun edistäminen. PROMOTUR ei vastaa tätä tarkoitusta varten käytetyissä alkuperäislähteissä olleista epätäsmällisyyksistä, epätarkkuuksista tai virheellisyyksistä. PROMOTUR varaa itselleen oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia sivustolla oleviin tietoihin sekä keskeyttää sivustolle pääsy ilman etukäteisilmoitusta. PROMOTUR ei vastaa kolmansien sivuston kautta tarjoamista tiedoista eikä valvo niitä etukäteen eikä hyväksy tai katso omakseen tällaisilla sivustoilla olevaa tietoa.

Sivustolla olevien tietojen mahdollisesta käytöstä vastaa yksinomaan käyttäjä.

2.1.2. Sivuston palvelut ja tuotteet.

Sivustolla tarjotaan PROMOTURin suoraan tai kolmansien kautta tuottamia palveluita ilmaiseksi sen kuitenkaan estämättä, että tietyt palveluista tai tuotteista ovat maksullisia. Maksullisuudesta ilmoitetaan asianmukaisesti niille tarkoitetuissa osioissa. PROMOTUR ei vastaa millään tavalla suorasti eikä epäsuorasti sellaisten sisältöjen ja/tai palvelujen laillisuudesta, totuudenmukaisuudesta, hyödystä, laadusta tai luotettavuudesta, joita PROMOTUR ei hoida tai valvo suoraan, vaikka niihin pääsisi sivuston kautta. Mikä tahansa sopimus- tai sopimuksen ulkopuolinen suhde, joka mahdollisesti solmitaan kolmannen osapuolen kanssa sivuston kautta, kilpailuun osallistuminen, myynninedistäminen, tuotteiden tai palvelujen myynti katsotaan ainoastaan ja yksinomaan käyttäjän ja kolmannen tahon väliseksi. Käyttäjä hyväksyy, että PROMOTUR ei ole millään tavalla vastuussa vahingoista ja haitoista, jotka voivat syntyä sivuston kautta tavoitettujen kolmansien osapuolten kanssa käydyistä neuvotteluista, keskusteluista ja/tai sopimuksista tai sopimuksen ulkopuolisesta suhteista.

2.1.3. Linkit muille sivustoille.

Sivustolla on tarjolla linkkejä muihin PROMOTURiin kuulumattomille sivustoille. Niiden ainoa tarkoitus on helpottaa pääsyä muihin sisältöihin ja/tai palveluihin, jotka voivat kiinnostaa, mutta joita PROMOTUR ei hoida eikä valvo. Näillä ulkopuolisilla sivustoilla ollessaan käyttäjän tulee noudattaa niillä olevia ja niiden käyttöä koskevia ohjeita, laillisia huomautuksia tai varoituksia. Näiden linkkien sisällyttäminen ei merkitse PROMOTURin minkäänlaista sitoutumista tällaisten sivustojen haltijoiden kanssa.

2.2. Pääsy sivustolle.

2.2.1. Käyttäjät.

Kaikki Kanariansaarista kohteena kiinnostuneet voivat käyttää sivustoa ja heidän katsotaan näiden oikeudellisten tietojen kannalta käyttäjiksi. Kuitenkin tiettyjä palveluita ja tuotteita varten PROMOTUR edellyttää, että käyttäjät tunnistetaan rekisteröintiä varten (jäljempänä rekisteröitynyt käyttäjä) ja sitä varten on noudatettava kohtien 4.1 ja 4.3 määräyksiä. Sivuston käyttäminen on ainoastaan käyttäjän vastuulla.

2.2.2. Sivustolle pääsy -palvelu.

PROMOTUR ei takaa, etteikö pääsy sivustolle saata keskeytyä, siinä saata ilmetä viivästyksiä, se saattaa sisältää virheitä tai puutteita, viruksia tai muita vastaavanlaisia elementtejä. PROMOTUR ei vastaa minkäänlaisista vahingoista ja/tai haitoista, joita käyttäjä tai kolmas osapuoli voi kärsiä seuraavista seikoista johtuen: - Sivuston, sen palveluiden tai sisällön saatavuuden, ylläpidon tai todellisen toiminnan puutteet. -Ulkopuolisten sivustolle tai sen sisältöön tai PROMOTURin tallentamien henkilötietojen käsittelyn estämiseksi asettamien suojakeinojen luvaton murtaminen. - Yleisesti ottaen käyttäjän tai kolmannen osapuolen mikä tahansa sivuston, sen palveluiden ja/tai sisällön käyttö PROMOTURIN sivustolle pääsyyn tai sen käyttölle asettamien ehtojen vastaisesti.

3. TEKIJÄN- JA TEOLLISOIKEUDET.

3.1. Sivuston ja sen osien tekijän- ja teollisoikeudet.

PROMOTUR on itse tai oikeuksien luovutuksen saajana sivuston ja kaikkien sen osien (esimerkiksi kuvat, ääni, videot ja tekstit, merkit tai logot, väriyhdistelmät, rakenne ja suunnittelu, käyteytyn aineiston valinta, software, sen toiminnassa, siihen pääsyyn ja sen käytössä tarvittavien tai vastaaven elementtien) tekijän- ja teollisoikeuksien haltija Siksi osien ja sisällön, joihin pääsee sivuston kautta, kokonainen tai osittainen käyttö tai millainen tahansa kopionti, jakelu, julkinen esittäminen tai muuntaminen on kielletty ja rangaistava teko. Käyttäjä voi katsella sivustolla olevia elementtejä, sen osia ja jopa tulostaa, kopioida ja tallentaa niitä mille tahansa laitteelle tai muulle fyysiselle välineelle kuitenkin ainoastaan ja yksinomaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Niiden kaikenlainen julkinen esittäminen, jakelu, käyttöön asettaminen tai muunlainen hyödyntäminen on ehdottomasti kielletty.

3.2. Sivuston kautta saatavilla olevan Kanariansaaret kohteena -matkailunedistämismateriaalin tekijänoikeudet.

PROMOTUR on itse tai oikeuksien luovutuksen saajana sivuston kautta saatavilla olevan Kanariansaaret kohteena -matkailunedistämismateriaalin yksinomainen tekijänoikeuksien haltija, vaikka se voi luovuttaa ne. Käyttäjä ja kolmannet voivat käyttää kyseistä mainosaineistoa sen toistoon, jakeluun ja julkiseen esittämiseen Kanariansaarten kohteena edistämisen kaikkialla maailmassa ja ilman minkäänlaista aikarajoitusta.

3.3. Muiden sivuston ulkopuolisten sisältöjen tekijänoikeudet.

PROMOTUR ei vastaa sivuston kautta käyttäjille tarjottavista ulkopuolisista sisällöistä eikä se pidä niitä omanaan eikä takaa niiden tekijänoikeuksia. Käyttäjät, jotka katsovat, että heidän tekijänoikeuksiaan on saatetu loukata sivustolla nähtävillä olevien suojeltujen töiden luvattoman käytön johdosta, voivat ottaa yhteyttä PROMOTURIIN osoitteeseen info@turismodecanarias.com, jotta ilmoituksen käsittelyn jälkeen voidaan tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin rikkomuksen estämiseksi.

4. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ.

4.1. Tieto- ja yksityisyydensuoja.

PROMOTUR ilmoittaa keräävänsä sivuston kautta tietoja käyttäjistä seuraavilla lomakkeilla:

4.1.1. Lokilomakkeet.

Niissä joilla kerätään ja käsitellään henkilötietoja, käyttäjille ilmoitetaan, että 13. joulukuuta annetun henkilötietosuojalain 15/1999 ja 11. heinäkuuta annetun tietoyhteiskunta- ja sähköisen kaupan lain 34/2002 mukaisesti rekisteröitynyt käyttäjä sallii, että hänen tietonsa tallennetaan PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A:n ylläpitämään tiedostoon ja että niitä käytetään “Kanariansaarten kohteena edistämiseen” suoran viestinnän kautta. Mikäli kyseessä olisi muu tiedosto ja/tai käyttötarkoitus, siitä ilmoitetaan käyttäjälle rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjälle ilmoitetaan myös, että hän voi käyttää oikeuksiaan tarkistaa, korjata, peruuttaa ja vastustaa tietojen keräämistä ottamalla yhteyttä PROMOTURiin osoiteeseen calle Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006. Las Palmas de Gran Canaria; Islas Canarias, España tai s-postitse osoitteeseen: webturismolopd@turismodecanarias.com. Yhteydenoton tulee sisältää seuraavat tiedot: • Käyttäjän nimi ja sukunimi. • Pyyntö, jossa hakemus tarkennetaan. • Osoite tiedoksiantoja varten, päivämäärä ja käyttäjän allekirjoitus.

PROMOTUR vastaa ja takaa sivuston kautta käyttäjistä keräämiensä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden, ja se sitoutuu täyttämään henkilötietoihin liittyvän salassapitovelvollisuuden ja velvollisuuden käsitellä niitä tarvittavalla luottamuksellisuudella. Tätä tarkoitusta varten se suorittaa tarpeelliset toimenpiteet näiden tietojen muuttamisen, häviämisen, luvattoman käsittelyn ja niihin pääsyn estämiseksi. PROMOTUR tiedoittaa käyttäjille, että näitä oikeuksia voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisesti eli vain itse käyttäjä voi käyttää niitä omien hanelle lakimääräisesti kuuluvien henkilötietojensa osalta. Kuitenkin tapauksissa, joissa poikkeuksellisesti käyttäjän asianmukaisesti valtuuttama edustaja voi käyttää asianomaiselle kuuluvia oikeuksia edellä esitetyllä tavalla, yhteydenottoon tulee liittää edustuksen osoittava tosite.

4.1.2. Muita lomakkeita.

Niissä muissa lomakkeissa, joilla ei ole edellä mainittuja etukäteen käyttäjälle ilmoitettavia ominaisuuksia, PROMOTUR ei käsittele tietoja millään tavalla muuten kuin mitä yksityisyydensuoja edellyttää eikä käytä niitä muuhun kuin lomakkeiden käyttötarkoitukseen.

4.2. Tietosuoja: Evästeet.

11. heinäkuuta annetun tietoyhteiskunta- ja sähköisen kaupan lain 34/2002 pykälän 22.2 mukaisesti PROMOTUR käyttää tietojen varastointi- ja takaisinsaantikeinoja käyttäjän päätteissä evästeiden avulla, mikä mahdollistaa mieltymysten muistamisen myöhempiä käyntejä varten ja näin saavutetaan parempi nettikokemus; missään tapauksesssa evästeissä ei käsitellä henkilötietoja eivätkä ne vaaranna yksityisyydensuojaa. Käyttäjä hyväksyy tietojenkäsittelyn ponnahdusikkunan kautta, joka on näkyvissä sen lukemista ja hyväksymistä varten. Tällä sivustolla käytettävät evästeet ja niiden käyttötarkoituksen ovat seuraavat:

 • Tunnistus- tai käyttäjän tunnistavat evästeet: rekisteröityneiden käyttäjien istuntojen ylläpitämiseen.
 • Analyysievästeet: selailutietojen hankkiminen, käyttöajan mittaaminen ja analysointi.
 • Mainos- ja käyttäytymisevästeet: mainostilojen hoitaminen kriteereiden kuten mainosten esittämistiheys sekä käyttäjän erityisprofiilin perusteella.

Edellä selostettu ei estä mahdollista teknistä varastointia tai pääsyä tietoihin ainoastaan sähköisen viestintäverkoston kautta tapahtuvaa viestin siirtoa varten tai siinä määrin kuin se on välttämätöntä käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun toteuttamiseksi.

Mikäli evästeitä ei hyväksytä, sivuston käyttämistä voi jatkaa tavalliseen tapaan, vaikka siitä saattaa aiheutua hieman haittaa käyttäjälle. Käyttäjän koneella olevien evästeiden poissulkeminen tai poistaminen voidaan tehdä selaimen vaihtoehtojen asetuksia muuttamalla. Lisätietoja sen suorittamisesta löytyy asennetusta selaimesta riippuen seuraavista osoitteista:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari for IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

Jos käyttäjä käyttää muita selaimia, lisätietoja evästeiden asennusten suorittamisesta voi saada näiden selaimien apu- tai tukiosastojen kautta.

4.3. Salasanojen tietosuoja.

Sivuston tiettyihin palveluihin pääsemiseksi ja/tai käyttämiseksi PROMOTUR saattaa edellyttää siihen rekisteröitymistä, ja se antaa käyttäjälle sitä varten salasanat. Kyseisiin palveluihin tai sisältöihin pääsyä ja/tai niiden käyttöä varten rekisteröityneelle käyttäjälle annetut salasanat ovat luottamuksellisia, salaisia, henkilökohtaisia eikä niitä saa siirtää muille. Pääsy voidaan evätä PROMOTURIN toimesta, mikäli salasanan kirjaamisessa tapahtuu tietty määrä toistuvia virheitä. Sulku poistetaan vasta kun PROMOTUR on tarkastanut tyydyttävästi käyttäjän henkilöllisyyden. Käyttäjä vastaa salasanan luottamuksellisuudesta eikä sitä saa missään tapauksessa luovuttaa kolmansille eikä tallettaa sellaisella tavalla, että se on muiden saatavilla. PROMOTUR antaa käyttäjän käyttöön salasanojen muuttamiskeinot, kun tämä niin haluaa.

5. TUOMIOPIIRI

Sivuston käyttäjät luopuvat nimenomaisesti minkä tahansa muun tuomioistuimen toimivallasta, joka heille saattaisi kuulua ja riipumatta heille lain perusteella kuuluvasta tuomiopiiristä, ja he suostuvat alistamaan minkä tahansa näiden ehtojen tulkinnasta, soveltamisesta ja täyttämisestä mahdollisesti syntyvän kysymyksen tai sivustoon liittyvän riidan ratkaisemisen Las Palmas de Gran Canarian tuomioistuinten käsiteltäväksi.Users of the website expressly waive any other jurisdiction that may apply to them by authority of the law, and submit to that of the Courts and Tribunals of the city of Las Palmas de Gran Canaria for the resolution of any matter which may arise regarding interpretation, application and compliance with these terms and conditions or to resolve any dispute which may arise in relation to the website.

Asiantuntijan
mielipide
"Kanariansaarien talvilla ei ole mitään tekemistä muun Euroopan eikä sen enempää Iberian niemimaan kanssa. Kun suuressa osassa Eurooppaa lämpötilat ovat pakkasen puolella ja maassa on yli metri lunta Kanariansaarilla nautitaan auringonpaisteesta, lähes +25ºC ja upeasta ympäristöstä."

Mario Picazo Meteorologi ja "sääennustusten lukija"


4800 tuntia päivänvaloa vuodessa